Chính quyền Tổng thống Trump Tiếp tục Tấn công các Gia đình Nhập cư

Tổ chức Hành động Cấp tiến AAPI Đứng đầu Cáo buộc 

Chống lại các Chính sách Bất lợi cho Nền kinh tế

WASHINGTON - Hai mươi sáu ngày trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền của tổng thống Trump đã công bố đề xuất đạo luật mang tính thù hằn nhắm vào những người nhập cư hợp pháp. Đạo luật này sẽ đe dọa tình trạng thường trú nhân ("thẻ xanh") nếu các gia đình nhập cư tiếp cận các nguồn hỗ trợ cần thiết, như Medicaid, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và nhà ở công cộng, dù chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả sau khi các gia đình này đã đóng thuế để hỗ trợ các chương trình đó. Đạo luật được đề xuất này là chính sách nhỏ nhen của đảng Cộng hòa, được thiết kế để ngăn chặn người nhập cư hợp pháp sử dụng phúc lợi công cũng như ngăn chặn người thiểu số trở thành thường trú nhân và cuối cùng là lấy được quốc tịch.

"Sự tấn công của chính quyền tổng thống Trump vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc các đảo Thái Bình Dương (AAPI) vì lợi ích chính trị là chưa từng có tiền lệ và thật khủng khiếp," ông Tùng Nguyễn, chủ tịch tổ chức Hành động Cấp tiến AAPI nói. "Lệnh cấm nhập cảnh, chấm dứt chính sách DACA, chia tách gia đình và giờ đây là từ chối thẻ xanh vì lý do sử dụng các chương trình hỗ trợ cơ bản vốn có thể giúp cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc các đảo Thái Bình Dương cải thiện kinh tế là hành động kỳ thị, độc ác và không đúng với phẩm chất của người Mỹ. Chính sách này gây thiệt hại cho các gia đình và sức khỏe của chúng ta đồng thời gây tổn thương nền kinh tế tổng thể vì người nhập cư đóng góp cho hệ thống này nhiều hơn là lấy đi từ nó." 

Đạo luật được đề xuất này mở rộng định nghĩa về gánh nặng công nhằm quyết định việc cấp thẻ xanh và quốc tịch, và đạo luật này cho phép chính quyền tổng thống Trump lựa chọn những cá nhân họ cho rằng xứng đáng cư trú tại Mỹ. Việc sử dụng các chương trình phục vụ nhu cầu cơ bản, bao gồm Medicaid, Medicaid Phần D, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và nhà ở công Mục 8, sẽ là những yếu tố tác động tiêu cực đến các đương đơn đang xin cấp thẻ xanh hoặc gia hạn thị thực. Ngoài ra, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, sự giàu có, tài sản và khả năng Anh ngữ của những người nhập cư hợp pháp cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng. 

"Người nhập cư hiện đang phải đối mặt với một quyết định bất lợi giữa việc gia đình họ có thực phẩm, nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe cơ bản và nguy cơ có thể bị trục xuất", ông Nguyễn nói. "Chính sách được đề xuất này rõ ràng là đang nhằm mục đích chiều chuộng các cử tri chủ trương chống nhập cư của kỳ bầu cử sắp tới đây. Thay vào đó, nó sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế địa phương và đe dọa sức khỏe của những người nhập cư hợp pháp. Đảng Cộng hòa không xứng đáng nắm quyền lực trong tay khi họ gieo rắc sự sợ hãi và chủ nghĩa tinh hoa quý tộc vào chính phủ. " 

Để đối phó với thay đổi do đạo luật được đề xuất này, tổ chức Hành động Cấp tiến AAPI đã phát triển một cổng thông tin trực tuyến cho phép tất cả người Mỹ tham gia đầy đủ vào quá trình dân chủ. STAND WITH US AS #OneNation (Sánh vai cùng chúng tôi như một đất nước thống nhất) là một cổng thông tin sẽ cho phép quý vị gửi lời phản đối của mình đối với sự thay đổi đạo luật về gánh nặng công thông qua quy trình đánh giá và thông báo công khai chính thức. Quý vị cũng có thể truy cập cổng thông tin này bằng cách truy cập www.OneNationAAPI.com. Bằng cách hành động, quý vị sẽ giúp AAPI và tất cả những người nhập cư có cơ hội bình đẳng để đi đến thành công.


Joyce Liu