Ứng viên người Mỹ gốc Á và khu vực Thái Bình Dương thắng cử trên toàn quốc

WASHINGTON - Tổ chức Hành động Cấp tiến AAPI tỏ ra tự hào về hàng loạt chiến thắng bầu cử giành được từ các ứng viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc châu Á và gốc Thái Bình Dương (AAPI) trên toàn quốc vào ngày 7/11/2017 vừa qua. Kết quả bầu cử cho thấy AAPI đang tạo ra những làn sóng chống lại các chính sách mang tính phản động, đàn áp và thoái bộ của Thủ tướng Donald Trump bằng cách ủng hộ cho các thành viên chính phủ đứng về phía cộng đồng.

Read More
Joyce Liu