Chính quyền Tổng thống Trump Tiếp tục Tấn công các Gia đình Nhập cư

WASHINGTON - Hai mươi sáu ngày trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính quyền của tổng thống Trump đã công bố đề xuất đạo luật mang tính thù hằn nhắm vào những người nhập cư hợp pháp. Đạo luật này sẽ đe dọa tình trạng thường trú nhân ("thẻ xanh") nếu các gia đình nhập cư tiếp cận các nguồn hỗ trợ cần thiết, như Medicaid, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và nhà ở công cộng, dù chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả sau khi các gia đình này đã đóng thuế để hỗ trợ các chương trình đó. Đạo luật được đề xuất này là chính sách nhỏ nhen của đảng Cộng hòa, được thiết kế để ngăn chặn người nhập cư hợp pháp sử dụng phúc lợi công cũng như ngăn chặn người thiểu số trở thành thường trú nhân và cuối cùng là lấy được quốc tịch.

Read More
Joyce Liu
Ứng viên người Mỹ gốc Á và khu vực Thái Bình Dương thắng cử trên toàn quốc

WASHINGTON - Tổ chức Hành động Cấp tiến AAPI tỏ ra tự hào về hàng loạt chiến thắng bầu cử giành được từ các ứng viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc châu Á và gốc Thái Bình Dương (AAPI) trên toàn quốc vào ngày 7/11/2017 vừa qua. Kết quả bầu cử cho thấy AAPI đang tạo ra những làn sóng chống lại các chính sách mang tính phản động, đàn áp và thoái bộ của Thủ tướng Donald Trump bằng cách ủng hộ cho các thành viên chính phủ đứng về phía cộng đồng.

Read More
Joyce Liu