Patuloy ang Administrasyong Trump sa Pag-atake sa mga Pamilyang Imigrante

WASHINGTON - Dalawampu't anim na araw bago ang halalan sa midterm, naglathala ang administrasyong Trump ng iminungkahing patakaran na hindi makatarungang pumupuntirya sa mga legal na imigrante. Ilalagay sa panganib ng patakarang ito ang permanenteng residenteng estado ("green card") kung ang mga imigranteng pamilya ay mag-access ng mga kinakailangang mapagkukunan, tulad ng Medicaid, mga programa sa nutrisyon at pampublikong pabahay, kahit na sa maikling panahon lamang, matapos magbayad ng mga buwis upang suportahan ang mga naturang programa. Ang iminumungkahing patakarang ito ay isang masamang pamamalakad ng Republican, na dinisenyo upang hadlangan ang mga legal na imigrante sa paggamit ng pampublikong tulong at upang pigilan ang mga minorya na maging permanenteng mga residente at makakuha ng pagkamamamayan sa kalaunan.

Read More
Joyce Liu